blindfriendly
rss
EP-képviselő
Az alábbiakban megtekinthetik, hogy az Európai Parlament mely szerveinek munkájában veszek részt, a kapcsolódó hivatkozásokon pedig részletesen olvashatnak az adott helyen zajló szakmai munkánkról.
 
Plenáris ülés
Az Európai Parlament tevékenységének legkézzelfoghatóbb eseménye a plenáris ülés, mely a parlamenti bizottságokban és képviselőcsoportokban végzett jogalkotási munka betetőzését jelenti. A plenáris ülés az a hely, ahol az Európai Unió polgárainak 736 képviselője részt vesz a közösségi döntéshozatalban, és érvényre juttatja nézőpontját a Bizottságnál és a Tanácsnál.
 
Bizottságaim
 
Alkotmányos ügyek bizottsága (AFCO) - Tisztség: alelnök
A szakbizottság feladata az európai integráció alapvető intézményi működésének, eljárásainak folyamatos figyelemmel kísérése, az Unió további bővítésével kapcsolatos intézményi következmények valamint az uniós alapelvek tagállami érvényesülésének vizsgálata. Az AFCO feladata továbbá, hogy figyelemmel kísérje az európai politikai pártok működését.
 
Közlekedési és idegenforgalmi bizottság (TRAN) - Tisztség: póttag
A szakbizottság feladatkörébe tartozik az európai vasúti, közúti, belvízi, tengeri és légi közlekedésre vonatkozó közös politika kidolgozása, valamint az európai idegenforgalom közös elveinek meghatározása és érvényesítése. A bizottság kiemelten foglalkozik közútbiztonsági és környezetvédelmi kérdésekkel, ésfelelős továbbá a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekért is.
 
Nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság (FEMM) - Tisztség: tag
A szakbizottság feladata a nők esélyegyenlőségének előmozdítása és az ehhez kapcsolódó elvek meghatározása az Unióban és a kapcsolódó közösségi intézményekben, egyúttal a nők jogainak védelme harmadik országokban. Ösztönzi a férfiak és nők munkaerő-piaci esély-egyenlőségét és az egyenlő bánásmódot.
 
Küldöttségeim
A küldöttségek fenntartják és kialakítják a Parlament nemzetközi kapcsolatait. Ennek megfelelően a küldöttségek munkája egyrészről az Európai Unió hagyományos partnerei közé tartozó államok parlamentjeivel való kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére, másrészről a harmadik országokban azon alapelvek előmozdítására irányul, amelyeken az Európai Unió nyugszik, vagyis a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, illetve a jogállamiság elvei.
 
EU–Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottság - Tisztség: tag
Az Európai Parlament és a Moldovai Köztársaság parlamentje közötti partnerségi és együttműködési megállapodás alapján a z EU-Moldova parlamentáris együttműködési bizottság az Unió és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokat felügyeli, és fórumot biztosít a kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákról folyó vitáknak. 
Évente kétszer ülésezik.
 
AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés - Tisztség: póttag
Az EU-AKCS Közös Parlamenti Közgyűlés a maga nemében egyedülálló szervezet a világon. Azzal a céllal hozták létre, hogy közös fórumot biztosítson az Európai Közösség valamint a Cotonou-i Megállapodást aláíró Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni térség országai megválasztott képviselői számára. Ez az egyetlen nemzetközi közgyűlés a világon, amelyben különböző országok képivselői rendszeresen találkoznak az Észak és Dél közötti együttműködés előmozdítása érdekében. 
 
Az átláthatóság és a választópolgárok lehető legszélesebb körű tájékoztatása érdekében az európai parlamenti munka jelentős részét (plenáris és bizottsági ülések) élőben nyomon követhetik az EP Live weboldalán.

A magyar szocialista képviselőtársaim szakmai munkájáról honlapjukon, valamint az alábbi oldalon olvashatnak.
 
 
Oldal nyomtatása